Hotline 1: 090.856.6155
Hotline 2: 0399.383.158

Sàn nâng chống tĩnh điện

Giá: Liên hệ

Hãy gọi để được tư vấn!

Mô tả

Loại

Kích thước
(mm)

Lực phân bố tập trung

Lực tối đa

Lực phân bố đồng đều

Lb

N

kg

N

N/m2

XL-1001

FS440
HDG600-35CQD

600 x 600 x 35

≥ 440

≥ 1960

≥ 200

≥ 5880

≥ 9720

XL-1002

FS440
HDG600-35CQD

600 x 600 x 35

≥ 662

≥ 2950

≥ 301

≥ 8850

≥ 12500

XL-1003

FS800
HDG600-35QD

600 x 600 x 35

≥ 800

≥3 550

≥ 363

≥ 11250

≥ 16100

XL-1004

FS1000
HDG600-35BD

600 x 600 x 35

≥ 1000

≥ 4450

≥ 453

≥ 13350

≥ 23000

XL-1005

FS1250
HDG600-35ZD

600 x 600 x 35

≥ 1250

≥ 5560

≥ 567

≥ 16680

≥ 33000

XL-1006

FS1500
HDG600-35ZD

600 x 600 x 35

≥ 1500

≥ 6660

≥ 680

≥ 26690

≥ 43000

XL-1007

FS2000
HDG600-35ZD

600 x 600 x 35

≥ 2000

≥ 8880

≥ 906

≥ 31130

≥ 58000

 

Mr Nam: 090.856.6155 Mr Hoàng: 0399.383.158 Mail: [email protected]

090.856.6155